Myslivost

Náš bývalý žák, pan Jakub Šindelka z Němčic, zorganizoval pro žáky zajímavou besedu. Děkujeme!
1607332879633.jpg
1607332879640.jpg
1607332879644.jpg
1607332879649.jpg
1607332879655.jpg
1607332879661.jpg
1607332879672.jpg
1607332879676.jpg