NĚMČICE


Zdroj: kronikář Tutovič; materiály z obecní a školní kroniky.

Místní škola v Němčicích má bohatou historii. Dítka zdejší vesničky, jak píše kronika, byla učena od roku 1804 v obecním domě, zvaném „pazderna“. Teprve později byla vystavěna na horním konci obce budova, tehdy ještě „pod došky „ která pak v roce 1890 byla zbořena a nahrazena školou novou o dvou třídách. Tehdy se ještě říkalo třídám učírna a žáčkové si to nazvali po svém „mučírna“ , protože školu v žádném případě rádi neměli.

Z dostupných pramenů víme, že prvním učitelem byl pan Koutný, pak následovali Paděra, Jírů, Pirchan, Mokrý, Pohl, Hýsek, Fučík a řada dalších. Mladší generace zná spíše Slavíka, manžely Koupé a Konečné, Kutila, manžely Vernerovy, kteří na naší škole učili až do uzavření školy. Údaje o kapacitě školy se různí. Přesto však je nutno zdůraznit, že za „první republiky, v letech 1918 – 1939 měla naše obec mnohem více obyvatel než nyní a do školy chodilo bezmála 100 dětí. Protože dvě třídy nestačily, obec pronajala místnost v č. 88, jako třetí třídu – pobočku.

Němčická vesnická škola se vždy právem pyšnila svými žáky, kteří dobře studovali a uměli obstát v dalším životě. Byla vždy zdrojem nadšení učitelů a žáků pro kulturní vyžití veřejnosti.

Počet obyvatel – a s ním i počet školou povinných dětí - postupně klesal (z bezmála 700 občanů na dnešních 400). Navíc koncem 70. let přišla školská reforma, týkající se změny výuky a nutnosti výstavby nového školského zařízení. V Němčicích v té době nebylo již ani 30 žáků, v sousedním Sloupě byla navíc postavena nová moderní škola. Proto v roce 1982 němčická základní škola svou činnost ukončila a byla natrvalo uzavřena. Jistou dobu budova chátrala. Teprve v polovině osmdesátých let bylo přistoupeno k její přestavbě a adaptaci - na pohostinství. V důsledku politických změn po roce 1990 byla budova prodána soukromému podnikateli pro výrobní účely.Současný pohled na budovu školy v Němčicích očima bývalého žáka IX.B  ZŠ Sloup  Martina Ondrouška. Fotografie z historie školství jsou také vystaveny v kulturním domě.