PLÁNY A PROJEKTY

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ SLOUP

Prohlédněte si dokument Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Sloup na období 2022 - 2025 zde koncepce ( a ve formě myšlenkové mapy), který byl vytvořen na základě SWOT analýzy pedagogického sboru, dotazníkového šetření mezi rodiči, průzkumu mezi žáky devátého ročníku a konzultací se Školskou radou ZŠ Sloup.
 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY

Již delší dobu jsme se snažili navázat spolupráci s některou zahraniční školou. Důvodem byla snaha o zlepšení jazykových schopností našich žáků, poznávání nových kultur a získávání přátel v zahraničí.

Koncem loňského školního roku se nám podařilo kontaktovat instituci Osnovna škola „Milutin i Draginja Todorovič“ v srbském Kragujevaci. Do této chvíle proběhly vzájemné poznávací návštěvy zaměstnanců obou škol; v květnu byl hostem v Srbsku Martin Janák a v září jsme ve Sloupě přivítali ředitele partnerské školy – pana Dragana Pavloviče a vyučující anglického jazyka Nevenu Milanovič.

Závěr z dosavadní spolupráce je velmi překvapivý. Srbsko totiž příliš neznáme - ale o to více je zajímavé. Město Kragujevac nabízí krásnou přírodu, množství historických památek a základní školství na překvapivé úrovni. Zajímavé také je, že jazykové schopnosti vyučujících anglického jazyka jsou na vyšší úrovni než například v sousedním Rakousku.

Cílem spolupráce je uskutečnit výměnné pobyty dětí z obou škol. Bude-li nám přát štěstí, ještě letos ve Sloupě přivítáme malé i velké hosty ze Srbska.

Zajímavosti o Srbsku najdete zde.


Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová