NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Žáci z včelařského kroužku uspěli v soutěži Zlatá včela. Zúčastnilo se celkem 76 dětí; naši zástupci – Jan Štrajt, Jan Skoták a Vít Skoták – se umístili na druhém, pátém a třetím místě ve svých kategoriích. Gratulujeme a děkujeme vedoucímu kroužku Ing. Ivanu Doležalovi.

V poslední době jsme zaznamenali zhoršené chování některých žáků druhého stupně na veřejnosti. Na toto téma probíhají jednání ředitele školy se starostou městyse; budou také informováni rodiče.

V půli května se staneme organizátory Cirsiád – vědomostních soutěží z českého jazyka, matematiky, angličtiny a informatiky. Soutěžit k nám přijedou zástupci pěti okolních škol.

Kromě Cirsiád čeká na jaře naše žáky mnoho aktivit – nejrůznější sportovní soutěže, výuka na dopravním hřišti, školní výlety, obhajoby ročníkových prací.

Ani letos na nás nezapomněla Česká školní inspekce. Již máme nahlášeny dvě kontrolní činnosti – testování žáků šestého ročníku a hospitace v matematice na celém druhém stupni.

Další investice čeká školní bazén. Po dohodě se zřizovatelem bude zakoupen mobilní systém automatického dávkování bazénové chemie. Řídící jednotka bude – kromě školního bazénu – využitelná i na koupališti. Díky tomuto zařízení bude možno předcházet problémům s dávkováním bazénové chemie.

V květnu vyjíždíme na čtyřdenní návštěvu spřátelené školy v srbském Kragujevaci. Na výměnný pobyt se přihlásilo 35 žáků druhého stupně. Díky tomu, že jsou Srbové vynikající v angličtině, si naši žáci procvičí získané znalosti z tohoto jazyka. Na akci máme přislíbenu dotaci ve výši 60 tisíc Kč od Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, takže děti budou mít akci téměř zdarma.

Víte, co bychom chtěli ve škole modernizovat? Je toho dost - dokončit rekonstrukci toalet, odstranit starou stěnu s umyvadly před jídelnou a vybudovat zde funkční atrium. Pokračovat ve výměně linolea, pořídit nové nábytkové stěny do tříd, v šatnách instalovat skříňky a mnoho dalšího.

Nabízíme dospělým zájemcům účast v intenzivním kurzu informatiky pro začátečníky. Rozsah 6 x 60 minut, místo konání ZŠ Sloup, zahájení v únoru 2016 při dostatečném počtu účastníků (nejméně 10 osob), cena 1000 Kč.
Přihlášky – osobně na sekretariátu školy (Magda Šebelová), telefonicky (tel. 516 435 337) nebo mailem zs.sloup@centrum.cz.

REVITALIZACE

Prostor před školou se po mnoha letech dočkal revitalizace. Na fotkách se můžete přesvědčit, že se do prací zapojili učitelé i žáci.


ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA

Jaké by to bylo pálení čarodějnic, kdyby mu nepředcházela čarodějnická škola!


ŠTAFETOVÝ BĚH

Vysvitlo sluníčko a rozběhlo se množství sportovních soutěží. Na jednu z nich jeli žáci z prvního stupně do Blanska.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová