NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Prázdniny utekly jako voda a před námi je deset měsíců učení, práce a domácích úkolů. Dětem mnoho pěkných známek a rodičům radost z úspěchů jejich ratolestí přeje
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy.

Pracovní smlouva skončila Ing. Michalu Hejčovi. Na místo asistentky nastoupila Mgr. Helena Frühaufová. Novým školníkem se stal Vladimír Čípek, uklízečkou Dita Štěpaníková.

Informace o prospěchu a chování své ratolesti se dovíte 25. září 2014 (jen první ročník),
11. listopadu 2014,
13. ledna 2015,
23. dubna 2015,
2. června 2015.
Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo ředitelem školy.

Žákům nabídneme novinku – podpůrný logopedický kroužek. Slovo podpůrný znamená, že se nejedná o náhradu zdravotnické péče, ale o její doplněk. I nadále tedy bude nutné s dítětem dojíždět do Blanska na logopedii; žákům se však budou jedenkrát za týden navíc ve škole věnovat dvě proškolené asistentky – Mgr. Petra Bufková a Mgr. Eva Turčanová. Obě získaly kvalifikaci v akreditovaném vzdělávacím programu s názvem Logopedický asistent.

Elektronickou žákovskou knížku využívá asi polovina rodičů našich žáků. V průběhu podzimu zašleme přístupové údaje také všem zbývajícím a pravidelné zadávání známek do E-INDEX budeme častěji kontrolovat.

Na základě doporučení poraden a souhlasu krajského úřadu budou ve škole letos působit tyto asistentky pedagoga: Markéta Sedláková, Radka Nejezchlebová, Lenka Richtrová, Hana Zvanovcová, Jana Tomášková, Jana Němcová a Helena Frühaufová. Všechny asistentky mají předepsané pedagogické vzdělání.

Naše bývalá žákyně Diana Musilová, která na brněnské konzervatoři úspěšně vystudovala obor akordeon, bude v ZŠ Sloup vyučovat pod hlavičkou SZUŠ Blansko hru na tento výjimečný nástroj. Další obory - hra na zobcovou flétnu Karel Odehnal, Vítězslav Brdár, hra na trubku Vítězslav Brdár, klasická kytara Libor Janeček, hra na klavír Jiří Vrablík, sólový a sborový zpěv Jiří Vrablík.

Konzultační hodiny psycholožky Mgr. Michaely Raškové pro žáky, učitele a rodiče ve škole se rozšiřují – budou vždy ve čtvrtek od 14:00 do 19:00 hodin a v pátek od 7:00 do 13:00 hodin po předchozí domluvě e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím záznamníku na dveřích pracovny ve škole. Kontakt, emailová korespondence a konzultace: psycholog.zssloup@seznam.cz, tel: 777 036 544. Pracovna psychologa se nachází nad ředitelnou.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Počasí sice už delší dobu dávalo tušit, že léto je nenávratně pryč, ale první zvonění školního roku 2014/2015 se ozvalo až 1. září ráno.O POHÁR ŘEDITELE

Další ročník tradiční akce, v průběhu které se soutěží o nejchutnější kotlíkový guláš a nejlepší nohejbalový tým, se uskutečnil koncem srpna.PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tradiční příměstský tábor měl nabitý program. Děti navštívily blanenské hasiče, zámek v Rájci a Moravský kras. Vařily, sportovaly, jezdily na koních.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová