NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Zápis k povinné školní docházce se koná v úterý 2. dubna v 15:00 ve školní jídelně. Zde  najdete kritéria pro přijetí dítěte a bližší informace.

Vrcholí příprava deváťáků na přijímací zkoušky. Žákům ve škole nabízíme tyto aktivity – odpolední přípravné kurzy Čj a M s vyučujícími, akce Přijímačky nanečisto a Semináře z Čj a M, navýšení počtu hodin Čj a M v rozvrhu, dva přípravné kurzy Čj a M přímo v rozvrhu. Všechny uvedené aktivity jsou pro naše žáky zdarma.

Díky spolupráci s místními občany se ve škole těší velkému zájmu žáků robotika. Nedávno jsme měli možnost díky státní dotaci nakoupit programovatelné roboty a inteligentní výukové pomůcky. Z toho důvodu brzy zahájíme postupnou přestavbu bývalé posilovny na novou učebnu robotiky. Učebnu chceme otevřít 1. září 2024.

Den otevřených dveří pro veřejnost se uskuteční ve čtvrtek 14. března od 8:00 do 12:00 hodin a děti z šesti okolních mateřských škol nás navštíví o den později, tedy v pátek 15. března.

Dostali jsme pozvání, abychom naše srbské přátele navštívili v termínu 13. - 17. května 2024. Zde najdete návratku, kterou je třeba v případě zájmu o výjezd žáka vyplnit a odevzdat Mgr. Vladěně Ševčíkové. V Srbsku nás čeká pestrý a zajímavý program a příležitost v praxi použít angličtinu, kterou Srbové velmi dobře ovládají.

Anglie bude na podzim. V termínu 16. – 21. října 2024 nás čeká studijní vzdělávací zájezd a názvem „Anglické království pro základní školy“.

Zde najdete myšlenkovou mapu Koncepce rozvoje základní školy.

Informujeme, že byl vydán nový Školní řád základní školy platný od 1. září 2023. Informace o obsahu (novinky) – škola je oprávněna zadávat žákům domácí úkoly, vyžadovat jejich vypracování a hodnotit je. Zajišťuje koordinaci jednotlivých vyučujících při ukládání domácích úkolů z hlediska celkové zátěže žáka. Hodnocení domácích úkolů nemá rozhodující vliv na výslednou známku z daného předmětu na vysvědčení a toto hodnocení se neuzavírá pouze na základě hodnocení domácích úkolů. Nevypracované domácí úkoly se nehodnotí, ale k nevypracování lze přihlédnout při ukládání výchovných opatření nebo hodnocení chování. Za zasílání zpráv s nevhodným či vulgárním obsahem se ukládají výchovná opatření nebo snížená známka z chování.

Lyžařský kurz 1. stupně

Takto začínali Jiří Raška i Ester Ledecká. První stupeň zamířil na pobytový lyžařský kurz do Olešnice a i přes teplé počasí si děti na svahu užily.


Ve školce pekli koblížky

Masopustní koblížky, které si děti ve školce samy upekly, se jen smály. Posuďte sami.

 

Vyrábění prvňáků s patrony

Projekt Patronát pokračuje i v průběhu školního roku společnými akcemi prvňáků a deváťáků.Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová