NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zde najdete výsledky státních přijímaček na čtyřleté maturitní obory. V českém jazyku i matematice dosáhli naši absolventi lepší umístění, než je celostátní průměr. Na vybrané střední školy se dostali všichni zájemci.

Na základě našich podnětů zapracovala firma dm Software do systému internetové žákovské knížky několik novinek, které jsou uživatelsky příjemné především pro rodiče. Jde především o tzv. rychlý přehled známek a jednoduchou možnost podpisu. Brzy připravíme instruktážní video. Bližší informace najdete zde.

26. – 27. října jsou podzimní prázdniny. Od pondělí 30. října bude v provozu bazén.

Po ukončení letošní plavecké sezóny čeká školní bazén další investice. Bude nutné provést celkovou opravu podlahy v bazénové hale, protože původní dlažbou zatéká do strojovny.

Víte, že se za poledních deset let zvýšil počet uvařených obědů ve školní kuchyni ročně o téměř 24 tisíc? Tabulka a grafy.

Ve zkušební době ukončila pracovní poměr asistentka Zuzana Tetorová. Místo ní nastoupila Michaela Ošlejšková.

Třídní schůzky budou 14. listopadu 2017, 11. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 31. května 2018. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem.


Informujeme rodiče a veřejnost, že v souladu s novelou školského zákona byl vydán nový školní řád. Na našich stránkách budeme také postupně uveřejňovat další důležité dokumenty, které se týkají školní docházky.

Termíny prázdnin a další důležité informace, které se týkají školního roku 2017 / 2018, najdete zde.

O celkem více než 7 milionů Kč jsme požádali v projektové výzvě určené školám na rekonstrukci odborných učeben. Výsledky výběrového řízení bychom se měli dovědět do konce tohoto roku.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

ADAPŤÁK

Jedna z prvních aktivit nového školního roku byla zaměřena na seznámení nových kolektivů v šestých třídách.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Žáci čtvrtého ročníku absolvují vždy na podzim a na jaře intenzivní výuku na dopravním hřišti.
PŘESPOLNÍ BĚH

Ve Žďárné se konalo okresní kolo v přespolním běhu. Naše starší dívky obsadily druhé místo.Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová