NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Zveme všechny rodiče na individuální třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 24. dubna od 14:00 do 16:00 hodin. V 15:30 hodin se v jídelně uskuteční schůzka rodičů dětí, které jedou do Srbska.

Máme čtvrtou interaktivní tabuli! Uspěli jsme v grantu, který vyhlásil výrobce tohoto zařízení, firma AV Media, a získali slevu ve výši 50%. Cena této moderní výukové pomůcky se nám tím snížila o 27 tisíc Kč. Tabule bude umístěna v jazykové učebně druhého stupně.

V uplynulých měsících jsme na druhém stupni zkoušeli zadávat domácí úkoly přes elektronický procvičovací on-line systém Drill and Skill (www.drillandskill.cz). Nyní se musíme rozhodnout, jestli si po dvojměsíčním zkušebním provozu zaplatíme licenci. Zde najdete anketu, která nám pomůže v rozhodnutí.

V květnu se tradičně staneme organizátory vědomostních soutěží pro šest okolních základních škol. Letos však budou poprvé soutěžit také páťáci.

Tým dětí s poruchami učení nás bude reprezentovat na tradiční soutěži s názvem Dys – ko – hry.

Žákům druhého stupně již tradičně nabízíme cílenou přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky včetně finanční spoluúčasti. Perfektní zvládnutí angličtiny patří k základním předpokladům k úspěchu v profesním životě. Kontaktní osoba ve škole je Mgr. Ludmila Paděrová.

V nejbližší době se třetí a čtvrtý ročník dočká nových lavic. Za posledních pět let se nám podařilo postupně vyměnit lavice a židličky ve všech třídách; zbývá už jen pátý ročník.

20. června zahájíme další fázi postupné rekonstrukce sociálního zařízení v celé škole. Po sprchách v bazénu a tělocvičně jsou nyní na řadě všechny toalety na prvním stupni.

Česká školní inspekce je ve Sloupě pravidelným hostem. Ve dnech 25. – 27. března proběhla hloubková inspekce, která se týkala všech oblastí naší činnosti. Přibližně za měsíc by měla být vydána závěrečná zpráva, kterou zveřejníme.

DEN NARUBY

Deváťáci učí, učitelé zlobí. Tradiční akci u příležitosti Dne učitelů si užili úplně všichni.


SLOUPSKÝ VODNÍK

Poslední akcí v letošní plavecké sezóně byla ve školním bazénu soutěž škol CIRSIA s názvem Sloupský vodník.


PŘIJETÍ NA BRITSKÉM VELVYSLANECTVÍ

Již mnohokrát jsme informovali veřejnost o účasti našich žáků na mezinárodních jazykových zkouškách. Díky spolupráci s Univerzitou v Cambridgi se Mgr. Lenka Tallová a Mgr. Ludmila Paděrová zúčastnily slavnostní recepce na britském velvyslanectví v Praze.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová