NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Sto let republiky si žáci na konci října připomněli formou oblíbené projektové výuky. Uplynulé století jsme rozdělili na desetiletí a jednotlivé skupiny žáků mají za úkol o přidělených úsecích zjistit co nejvíce informací a přehledně je zpracovat do karet – výukových materiálů, které budeme ve výuce dále využívat.

Žáci prvního stupně se v tomto období účastní výuky v centrech ekologické výchovy, kde mají výborné příležitosti vyzkoušet si práci na pozemku, s přírodními materiály a dovědět se spoustu zajímavostí o přírodě.

V pondělí a úterý 29. – 30. října jsou podzimní prázdniny.

Našim deváťákům jsme v rámci přípravy na přijímací zkoušky nabídli účast v přípravném komerčním testování deváťáků s názvem „Celorepublikové srovnávací testování 9. tříd“ společnosti SCIO.

Ve čtvrtek 1. listopadu se od 14:00 do 16:00 hodin konají individuální třídní schůzky. Na programu jsou informace o prospěchu a chování žáků.

V týdnu od 5. listopadu zahájíme provoz školního bazénu, takže všichni žáci budou pravidelně chodit plavat. Bazén by měl být dětem k dispozici až do konce dubna.

Žáci čtvrtého ročníku absolvovali užitečnou a praktickou výuku bezpečnosti silničního provozu na dětském dopravním hřišti.

Na začátku října zahájily činnost kroužky - jejich kompletní nabídka. Naši žáci mají možnost výběru z 42 mimoškolních aktivit. Letošními novinkami jsou například hasič, gymnastika anebo anglický klub.

Informace o chování a prospěchu se dozvíte 1. listopadu 2018, 10. ledna 2019, 4. dubna 2019 a 30. května 2019. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem školy.

Zde najdete důležité termíny, které se vztahují ke školnímu roku 2018/2019.

Informujeme rodiče, že byl vydán nový Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2018. Najdete ho v odkazu Dokumenty, novinky jsou označeny červeně.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

PUTOVÁNÍ DO PRAHY

Česká televize, Pražský hrad, Národní divadlo a další zajímavosti. Deváťáci měli v Praze zajímavý program.TŘEŤÁCI NA LIPCE

Výuku v centru ekologické výchovy si třeťáci opravdu užili. Zvládli dokonce i výrobu ptačích krmítek.


 

PERLY Z ARCHIVU

Na fotkách z května 2010 se můžete přesvědčit, že má oblíbená projektová výuka ve škole tradici. Aktivita měla název Voda.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová