NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Šťastné a veselé! Příjemné prožití Vánoc, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2018 přejí všem dětem, rodičům a přátelům školy zaměstnanci ZŠ Sloup.

Před Vánocemi jdou žáci do školy naposledy v pátek 22. prosince, výuka v roce 2018 bude zahájena ve středu 3. ledna. Pololetní individuální třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 11. ledna od 14:00 do 16:00 hodin.

V pátek 19. ledna se od 20:00 hodin koná v KD Sloup školní ples. Hraje skupina PROROCK, bude připravena bohatá tombola a občerstvení. Vstupenky s místenkami v ceně 100 Kč budou (pouze v předprodeji) k dostání na sekretariátu školy.

V prosinci navštíví naši školu odborníci z červeného kříže, kteří mají pro žáky osmých a devátých tříd připravený celodenní intenzivní vzdělávací program na téma první pomoc a záchrana lidského života.

V listopadu a prosinci jsme pokračovali ve vylepšování školního prostředí. Ve čtyřech třídách a na galerii vyměníme původní linoleum; objednali jsme také nový nábytek do dalších dvou tříd. Na druhém stupni jsou již všude k dispozici dataprojektory i s ozvučením a vylepšení se dočkají relaxační žákovské koutky na prvním stupni. Nové vybavení pořizujeme i do družin a počítačové učebny.

S napětím očekáváme výsledek výzvy v rámci IROP, ve které máme podán investiční projekt za 7,3 milionu Kč. V lednu 2018 se dovíme, zdali náš projekt uspěl. Pokud se to podaří, škola získá tři odborné učebny s nejmodernějším vybavením, bezbariérový přístup po celé budově a zcela novou podobu získá i prostor před budovou.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy. S dalšími dotazy se můžete obrátit na Mgr. Michaelu Matějkovou.

Máme potvrzen termín tradičního výjezdu do Srbska. Naši přátelé zvou 35 dětí a 5 vyučujících na výměnný pobyt, který se uskuteční 16. – 20. května 2018. Hlavním přínosem je pro naše žáky možnost procvičení cizího jazyka. Mladí Srbové totiž hovoří výborně anglicky. V současné době se také bude určitě velmi hodit budování vztahu k odlišným kulturám a životním stylům.

Informujeme rodiče a veřejnost, že v souladu s novelou školského zákona byl vydán nový školní řád. Na našich stránkách budeme také postupně uveřejňovat další důležité dokumenty, které se týkají školní docházky.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

MALOVÁNÍ VOSKEM

Druháci si vyzkoušeli malování horkým voskem. Tato malířská technika se nazývá enkaustika.MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Deváťáci připravili žákům prvního stupně pěknou nadílku. V rámci projektu Patronát si prvňáčci také užili dopoledne plné her a sportovních soutěží.ANGLICKÝ KOUTEK A DALŠÍ NOVINKY

Anglický koutek a další novinky
Až přijdete do školy, tak si nezapomeňte prohlédnout pěkný a účelný jazykový koutek ve spojovacím krčku. Na první stupeň jsme také koupili nové koberce a polštáře do relaxačních koutků. V brzké době se ředitelna po 35 letech dočká nové sedací soupravy.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová