NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Koncem května se pod vedením Mgr. Ludmily Paděrové a Mgr. Vladěny Ševčíkové vypravila skupina našich žáků druhého stupně do Brna ověřit si své jazykové znalosti v rámci zkoušek Cambridge ESOL. O výsledcích budeme veřejnost informovat.

Gratulujeme žákům, kteří nás vzorně reprezentovali v Cirsiádě – vědomostní soutěži šesti škol. V matematice obsadili Jakub Hloušek 3. místo, Monika Mikulášková 1. místo, Josef Koupý 1. místo, Pavel Bedáň 2. místo.
českém jazyku Lucie Sedláková 1. místo, Denisa Dingová 2. místo, Martina Lusková 3. místo.
Informatika – Josef Koupý 2. místo,
anglický jazyk – Adéla Kouřilová a Adam Včelař 1. místo, Denisa Dingová 3. místo.
Tým dětí s poruchami učení se umístil na 3. místě v mladší kategorii. Kompletní výsledky najdete zde.

Třídní učitelkou 1. A bude ve školním roce 2016/2017 Mgr. Petra Bufková (žáci ze Sloupu, Petrovic, Němčic).
1. B bude učit Mgr. Romana Nečasová (žáci z Vavřince, Veselice, Žďáru, Suchdola a Šošůvky).
V 1. A bude 21 dětí, v 1. B 24 dětí a asistentka pedagoga.

Získali jsme grant Jihomoravského kraje ve výši 76 tisíc Kč. Peníze jsou určeny na podporu celé škály aktivit, jejímž organizátorem je Školní poradenské pracoviště. Díky grantu budou moci dále probíhat adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, projekt Patronát a jiné. Část prostředků půjde také na podporu činnosti školní psycholožky.

Ani letos na nás nezapomněla Česká školní inspekce. V květnu proběhly dvě kontroly – povinné testování žáků 6. ročníku a hospitace v hodinách matematiky v 6. – 9. ročníku. Z obou kontrol, které dokládají vzrůstající důraz na výuku matematiky, jsme vyšli s čistým štítem.

V průběhu následujících dvou let se plošné obměny dočkají učebnice na obou stupních. V roce 2016 chceme ze státní dotace investovat nejméně 160 tisíc Kč na první fázi výměny.

V současné době využíváme – kromě klasických papírových žákovských knížek – systém E-INDEX, který od září 2016 zcela nahradí nový a moderní dm Software. Ten nabídne uživateli vyšší komfort, úroveň bezpečí a spoustu nových funkcí a je odkudkoliv přístupný prostřednictvím Internetu. Naším cílem je, aby nová žákovská knížka nahradila tu klasickou papírovou. Od 1. září 2016 bychom tedy chtěli po vašem souhlasu používat POUZE její internetovou variantu.

ŠKOLNÍ VÝLETY

V průběhu školních výletů navštíví žáci mnoho zajímavých míst. Poznáte, kde byla 7. B?

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čtvrťáci absolvovali dopravní výchovu v Blansku. Za odměnu dostali průkaz cyklisty.

NA DIVOKÉM ZÁPADĚ

Čtvrťáci a páťáci si vyzkoušeli, jak se žilo na Divokém západě. Všechno klaplo, jen kozy nechtěly poslouchat.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová