NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 Pěkné prázdniny! Dětem příjemné prožití prázdnin a dospělým dovolenou plnou odpočinku přejí zaměstnanci ZŠ Sloup.

Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. září v 8:00 hodin. Vyučující nastupují do školy po dovolené o týden dříve – v úterý 25. srpna.

 Uspěli jsme v čerpání prostředků EU. Byl podpořen náš projekt s názvem Čteme a poznáváme Evropu; dostaneme 950 tisíc Kč na zakoupení knih, výukových encyklopedií, elektronických čteček. Mezi projektové aktivity patří prázdninový výjezd všech učitelů cizích jazyků na intenzivní jazykové kurzy a skupiny dvaceti dětí na jazykově poznávací pobyt do anglicky mluvící země. Z projektu budou hrazeny všechny náklady – kromě kurzovného a cestovních náhrad také například vstupné do památek!

Vítězství na konec školního roku. Ve čtvrtek 25. června zvítězil tým našich florbalistů z druhého stupně pod vedením Mgr. Pavla Nečase v turnaji, který pořádala ZŠ Žďárná. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Od začátku příštího školního roku čekají žáky změny ve výuce. V našem týmu zůstane rodilý mluvčí anglického jazyka. Skupiny se ve výuce angličtiny zmenší na průměrně 13 dětí a od šestého ročníku nabídneme žákům další volitelný předmět – anglickou konverzaci. Vylepšení se dočká i provoz školní družiny, jejíž kapacita bude navýšena o 29 dětí.

První prázdninový týden (od 29. června do 3. července) bude probíhat ve škole příměstský tábor.

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomohli se zajištěním programu pro naše srbské partnery. Bez jejich pomoci s ubytováním dětí bychom mohli výměnný pobyt zajistit jen velmi obtížně.

V odkazu Výuka najdete výsledky písemných prací z českého jazyka a matematiky ve čtvrtém čtvrtletí školního roku 2014/2015.

V odkazu Provoz školy nyní najdete informace o tom, co budeme vylepšovat přes prázdniny. Největšími akcemi budou oprava toalet druhého stupně a renovace školního hřiště s umělou trávou.

FOTOGRAFIE TŘÍD

Prohlédněte si třídní kolektivy, které se na závěr školního roku fotily ve školním arboretu i ve třídách.SLOUPSKÝ SLAVÍK

Konec školního roku patřil přehlídce dětských pěveckých sborů. Kromě našeho Krápníčku jsme přivítali sbory z Blanska, Lipovce a Jedovnic.VLTAVA 2015

Rafty na Vltavě jsou poslední akcí, kterou v průběhu povinné školní docházky absolvují žáci devátého ročníku.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová