NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Užijte si léto. Příjemnou dovolenou plnou koupání, výletů a sluníčka přejí všem malým i velkým zaměstnanci ZŠ Sloup.

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 se koná v pondělí 1. září. Žáci prvních tříd se sejdou v 8:00 hodin před kulturním domem, žáci 2. – 9. ročníku přímo ve škole.

Již poněkolikáté připravujeme pro žáky šestého ročníku adaptační pobyt. Jeho úkolem je navzájem seznámit děti z nově vzniklých třídních kolektivů a usnadnit jim začátek školní docházky na druhém stupni. Letošní „adapťák“ se koná 4. – 6. září v obci Suchý.

Tradiční poznávací výjezd deváťáků do Prahy proběhne 24. – 27. září. Na programu bude poznávání hlavního města a jeho památek.

V odkazu Výuka nAjdete souhrnné výsledky závěrečných písemných prací z českého jazyka a matematiky od 5. do 9. ročníku.

Potřebujete znát termíny prázdnin a přijímacích zkoušek v příštím školním roce? Podívejte se sem.

Ve škole je čilý ruch. Probíhá oprava toalet na prvním stupni, maluje se, připravuje se relaxační a odpočinkový koutek pro žáky druhého stupně, téměř dokončená je rekonstrukce jazykové učebny na druhém stupni, instalace čtvrté interaktivní tabule, nových lavic do čtvrtých tříd a renovace školního bytu.

Nadaci Partnerství jsme odevzdali žádost o poskytnutí grantu na rozšíření učebny v přírodě.

Můžete prohlédnout prezentaci žáků, která se týká návštěvy Srbska.

Podmínkou dotace na výjezd do Srbska byla realizace celoškolního projektu na téma Srbsko. Zde jsou fotografie.

Učitelé druhého stupně připravili pro žáky pátého ročníku na závěr školního roku velmi pěknou akci s názvem Pasování žáků druhého stupně.

OTVÍRÁNÍ UČEBNY V PŘÍRODĚ

Díky firmám Lesy ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a městysi Sloup můžeme využívat novou odbornou učebnu. Děkujeme.


PRODANÁ NEVĚSTA

Závěr školního roku využili šesťáci a sedmáci k návštěvě divadelního představení Prodaná nevěsta.


DEN S POLICIÍ

Žáci prvního stupně si pro změnu udělali výlet do Blanska na tradiční Den s Policií.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová