NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Počet tříd školy se ve školním roce 2017/2018 zvyšuje z 17 na 18. Vzhledem k příchodu žáků z Vysočan se pátá třída dělí na 6. A a 6. B. Žáků máme stejně jako loni – 373.

Z pedagogického sboru odešly Mgr. Dita Šicová a Klára Kaiserová (asistence). Novými posilami jsou Mgr. Renata Kulíšková (český jazyk – dějepis) a Mgr. Zuzana Tetorová (asistence).

Třídní učitelé: 1. A Eva Turčanová, 1. B Pavel Borek, 2. A Petra Bufková, 2. B Romana Nečasová, 3. A Monika Gregorová, 3. B Marie Koutná, 4. A Jana Mikulášková, 4. B Lucie Zítková, 5. A Lenka Tallová, 5. B Vladěna Ševčíková, 6. A Marie Doležalová, 6. B Renata Kulíšková, 7. A Petr Hrazdíra, 7. B Darina Zouharová, 8. A Ludmila Paděrová, 8. B Věra Střítecká, 9. A Oldřiška Hloušková, 9. B Pavel Nečas.

Třídní schůzky budou 26. září 2017 (jen první ročník), 14. listopadu 2017, 11. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 31. května 2018. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem

Přes prázdniny byl ve škole čilý ruch. Žáci prvních tříd mají nový nábytek, ve škole jsme malovali a opravovali. Velkou rekonstrukcí a výměnou linolea prošlo další oddělení školní družiny a čtyři ramena schodiště. Nechali jsme provést odbornou údržbu školního hřiště a na schody jsme pořídili didaktické polepy. Velmi se nám osvědčily dataprojektory na druhém stupni, takže jsme jimi vybavili další dvě třídy. Přestěhoval se také školní bufet. Nejrozsáhlejší akcí však byla kompletní rekonstrukce školní kuchyně, která probíhala ve spolupráci se zřizovatelem.

Informujeme rodiče a veřejnost, že v souladu s novelou školského zákona byl vydán nový školní řád. Na našich stránkách budeme také postupně uveřejňovat další důležité dokumenty, které se týkají školní docházky.

Upozorňujeme strávníky, že od 1. září 2017 dochází k úpravě cen obědů. Přečtěte si také další důležité informace.

Termíny prázdnin a další důležité informace, které se týkají školního roku 2017 / 2018, najdete zde.

O celkem více než 7 milionů Kč jsme požádali v projektové výzvě určené školám na rekonstrukci odborných učeben. Výsledky výběrového řízení bychom se měli dovědět do konce tohoto roku.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Vítáme naše nové spolužáky z prvních tříd a přejeme jim mnoho kamarádů a školních úspěchů.NOVINKY PO PRÁZDNINÁCH

Zajímá vás, co je ve škole nového? Zde najdete fotografie a další informace.VIDEO Z TÁBORA

Prohlédněte si video z příměstského prázdninového tábora školní družiny.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová