NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ředitel ZŠ Sloup děkuje všem rodičům, občanům a firmám z celého spádového obvodu školy za finanční i věcné příspěvky do tomboly na tradičním školním plese. Výtěžek z plesu bude řádně vyúčtován a využit ve prospěch dětí.

Upozorňujeme rodiče, že ve dnech 4. února a 9. února 2016 bude přerušena dodávka elektrické energie. Škola bude v provozu, ale děti je třeba teple obléci.

Ani v zimě jsme nepřerušili práce na opravách a rekonstrukci školy. V současné době probíhá výměna linolea ve dvou třídách na druhém stupni (7. A, 9. tř) a renovace zbývajících 25 žákovských lavic a 50 židliček na prvním stupni. Na řadu přijde také jídelna. Již byla zahájena oprava stolů.

Termíny prázdnin: 29. ledna jsou pololetní prázdniny, 29. února – 4. března jsou jarní prázdniny.

Služební mobil vedoucí stravování Jitky Ondrouškové má tel. číslo 721 711 338. Můžete jej využít při veškeré komunikaci se školní kuchyní - pro objednávky a odhlašování stravy - a to i formou SMS.

Z důvodu nepříznivých sněhových podmínek jsme odložili lyžařský kurz druhého stupně na termín 21. – 27. února 2016. I přesto, že se ochladilo, majitel vleků nebyl včas schopen zajistit kompletní zasněžení sjezdovek, což je pro kvalitní lyžařský výcvik - hlavně pro začínající lyžaře a snowboardisty - velmi důležité. Snad se zima umoudří a podmínky v únoru budou ideální.

Byly nám nabídnuty dva zajímavé výukové programy zdarma. Drogerie Dm Markt ukáže prvňákům, jak si správně vyčistit zuby a odmění je drobnými dárky, Hasiči mají pro druháky a šesťáky připraven program Hasík, který se týká požární prevence.

Již jsme dostali termín jarního výjezdu dětí a učitelů do Srbska. Výměnný pobyt by se měl uskutečnit v termínu 4. – 8. května 2016. Vzhledem k přislíbené dotaci by měli zájemci jet téměř zdarma. Zde najdete návratku.

Nabízíme dospělým zájemcům účast v intenzivním kurzu informatiky pro začátečníky. Rozsah 6 x 60 minut, místo konání ZŠ Sloup, zahájení v únoru 2016 při dostatečném počtu účastníků (nejméně 10 osob), cena 1000 Kč.
Přihlášky – osobně na sekretariátu školy (Magda Šebelová), telefonicky (tel. 516 435 337) nebo mailem zs.sloup@centrum.cz.

PLES

Tradiční školní ples si už nikdo nedokáže představit bez polonézy deváťáků. Ta letošní se opravdu podařila.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V průběhu této akce, která předchází zápisu do prvního ročníku, si lezeckou stěnu vyzkoušely i děti ze spádových mateřských škol.


TŘEŤÁCI NA LIPCE

S taji zimní přírody se seznamovali třeťáci v průběhu výukového programu zaměřeného na ekologii.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová