NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Před nedávnem jsme zveřejnili nabídku kroužků. Letos si žáci mohou vybrat z více než třiceti aktivit, které jsou pro ně zdarma; stejný „výdělek“ si odnesou i učitelé a ostatní vedoucí. Další zajímavé informace, které se týkají mimoškolních aktivit, najdete zde.

Ředitel školy vyhlašuje volbu zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Sloup. Zde najdete informace a zde si můžete stáhnout kandidátní lístek.

27. – 29. října jsou podzimní prázdniny,
3. listopadu zahájíme provoz bazénu.

Žáci čtvrtého ročníku absolvovali tradiční výuku na dopravním hřišti a spojili ji s výletem do Blanska.
Zde si můžete prohlédnout fotky.

Stali jsme se partnerem projektu s názvem „Pojďme se dotknout ICT“. Bez spoluúčasti získáme celkem 749 tisíc Kč na nákup dvaceti nových notebooků pro vyučující a moderních výukových programů pro žáky. Učitelé budou navíc absolvovat sérii kvalitních školení, která jsou z projektu hrazena rovněž.

V odkazu Formuláře najdete nové vzory přihlášek ke studiu na středních školách.

Policie se na nás obrátila s následujícím sdělením. Vzhledem k nedávným případům s tragickým koncem, kdy dítě odešlo ze školy s cizí osobou (starší případ Aničky z Prahy a nyní čerstvý případ Elišky z Klášterce nad Ohří) laskavě žádáme o maximální spolupráci. Vyzvěte, prosím, rodiče dětí prvního stupně, aby řádně poučili své děti, s kým mohou a s kým nemohou odejít ze školy.

Blíží se termín zahájení letošního projektu Ročníkové práce. V pondělí 20. října bude třeba nahlásit témata řediteli.

Pěvecký sbor Krápníček se nyní pečlivě připravuje do Olešnice, kde se zúčastní tradiční přehlídky dětských pěveckých sborů.

BEZPEČNĚ NA KOLE

Firma MTM Tech společně s obcí Vavřinec připravila pro žáky užitečný výukový program s názvem Bezpečně na kole. Děkujeme především panu Novotnému a Votavovi.PEČENÍ PERNÍČKŮ,
OTVÍRÁNÍ RELAXAČNÍHO KOUTKU

Před Medovým jarmarkem to ve škole vonělo perníčky. V tomto období proběhlo také slavnostní otevírání relaxačního koutku pro žáky druhého stupně.SPANÍ VE ŠKOLE

Mezi žáky se stalo velmi oblíbeným přespání ve škole s pestrým doprovodným programem. Tuto akci absolvovala také třída 6. A.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová