NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 Pěkné prázdniny dětem a příjemnou dovolenou dospělým přejí zaměstnanci ZŠ Sloup.

Co se ve škole děje v létě? Chceme dokončit rekonstrukci toalet, odstranit starou stěnu s umyvadly před jídelnou a vybudovat zde funkční atrium. Pokračovat ve výměně linolea, začít pořizovat nové nábytkové stěny do tříd, uklidit, vymalovat a mnoho dalšího. Rekonstrukce se dočká zázemí vyučujících prvního stupně. Investice čeká také bazén. Po dohodě se zřizovatelem bude zakoupen mobilní systém automatického dávkování bazénové chemie. Řídící jednotka bude využitelná i na koupališti. Díky tomuto zařízení bude možno předcházet problémům s dávkováním chemie

Třídní učitelkou 1. A bude ve školním roce 2016/2017 Mgr. Petra Bufková (žáci ze Sloupu, Petrovic, Němčic). 1. B bude učit Mgr. Romana Nečasová (žáci z Vavřince, Veselice, Žďáru, Suchdola a Šošůvky). V 1. A bude 21 dětí, v 1. B 24 dětí a asistentka pedagoga.

V průběhu následujících dvou let se plošné obměny dočkají učebnice na obou stupních. V roce 2016 chceme ze státní dotace investovat nejméně 160 tisíc Kč na první fázi výměny.

V současné době využíváme – kromě klasických papírových žákovských knížek – systém E-INDEX, který od září 2016 zcela nahradí nový a moderní dm Software. Ten nabídne uživateli vyšší komfort, úroveň bezpečí a spoustu nových funkcí a je odkudkoliv přístupný prostřednictvím Internetu. Naším cílem je, aby nová žákovská knížka nahradila tu klasickou papírovou. Od 1. září 2016 bychom tedy chtěli po vašem souhlasu používat POUZE její internetovou variantu.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostila chemickou olympiádu žáků 9. ročníků. Zúčastnilo se 37 finalistů ze všech krajů a ZŠ Sloup reprezentoval osmák Vít Skoták. Oceněno bylo všech 37 finalistů a hodnotné ceny jim předávali zástupci významných chemických společností a představitelé státních orgánů. Vítek Skoták si navíc potřásl rukou s děkanem pořádající fakulty, neboť prvních pět žáků obdrželo Cenu děkana. Vítek v této obrovské konkurenci získal páté místo a nechal tak za sebou 32 nejlepších deváťáků z celé republiky. Ředitel školy blahopřeje Vítkovi Skotákovi k dosaženému výsledku, panu učiteli Ladislavu Sedlákovi za perfektní přípravu a děkuje za reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích.

Zde najdete fotografie z koncertu Sloupský slavík, což je přátelské setkání pěveckých sborů okolních škol.
 

FOTOGRAFIE TŘÍD

Na konci školního roku proběhlo tradiční fotografování tříd.

PŘIJETÍ NA ÚŘADU MĚSTYSE

Předposlední den školního roku přijal starosta městyse ing. Martin Mikulášek absolventy školy a nejlepší žáky všech tříd.

OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

V polovině června obhajovali deváťáci své ročníkové práce.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová