NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 Zkoumáme možnost vybavit naši školní tělocvičnu moderní učební pomůckou - umělou lezeckou stěnou. Využívali bychom ji v hodinách tělesné výchovy pro rozvoj síly, obratnosti a vytrvalosti dětí. Zde jsou grafické návrhy.

Pokročili jsme v přípravě rozšíření školní družiny. Čtvrté oddělení je již téměř připraveno; nyní přijdou na řadu potřebná povolení a „razítka“. Zjistili jsme také, že bude nutno – z bezpečnostních důvodů – pokácet několik stromů v prostoru před školou.

Ve čtvrtek 23. dubna se od 14:00 do 16:00 hodin uskuteční individuální třídní schůzky. Na programu jsou informace o chování a prospěchu žáků. Všichni rodiče také dostanou písemné hodnocení žáků ve třetím čtvrtletí.

V pátek 24. dubna čeká děti z druhého a čtvrtého ročníku výlet do divadla – navštíví brněnskou Radost.

5. května se v 15:00 hodin koná ve školní jídelně informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků. Prosíme rodiče, aby – bude-li to možné – tentokrát nechali děti doma.

Přijedou Srbové. V sobotu 16. května večer přijede 35 srbských dětí a 5 učitelů z naší partnerské školy na čtyřdenní výměnný pobyt a oplatí nám tak loňskou návštěvu v Kragujevaci. Všechny děti budou ubytovány v rodinách, takže naši žáci budou mít možnost využít angličtinu.

Poslední akcí, která se již tradičně konala v našem bazénu, byly závody s názvem Sloupský vodník. Letos se zúčastnili kromě našich žáků také plavci ze ZŠ Jedovnice, Lipovec a Ostrov. Výsledky zde.

V odkazu Provoz školy nyní najdete informace o tom, co budeme vylepšovat přes prázdniny. Největšími akcemi budou oprava toalet druhého stupně a renovace školního hřiště s umělou trávou.

Již nyní se připravují školní výlety, které proběhnou od 25. května do 7. června. Žáci navštíví zajímavá místa naší vlasti, o kterých se dosud jen učili. 30. května proběhne výlet školní družiny do ZOO Lešná.

2. A SPORTUJE

Venku bylo pěkně, takže se panu učiteli Borkovi v tělocviku povedlo udělat pár fotek atletické průpravy s prvky zdravotní tělesné výchovy.MEDVĚDI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Jasný důkaz toho, že medvědi se už probudili ze zimního spánku, uviděly děti z MŠ i ZŠ. Také se o těchto zvířatech dověděly spoustu zajímavostí.PÁŤÁCI VE CVIČNÉM BYTĚ

Žáci 5. A si pod vedením paní učitelky Paděrové vyzkoušeli, jak se pracuje ve cvičném bytě.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová