NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 Z důvodu opravy toalet a dalších prací končí školní rok 2014/2015 v ZŠ Sloup již v pátek 26. června, kdy bude vydáno vysvědčení. V pondělí a úterý 29. a 30. června bude se souhlasem zřizovatele ředitelské volno. Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy.

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomohli se zajištěním programu pro naše srbské partnery. Bez jejich pomoci s ubytováním dětí bychom mohli výměnný pobyt zajistit jen velmi obtížně.

V rámci programu návštěvy Srbů v ZŠ Sloup proběhne také setkání, na které jsme pozvali kromě jiných také hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.

V odkazu Výuka nyní najdete výsledky písemných prací žáků od 5. do 9. ročníku ve třetím čtvrtletí školního roku 2014/2015.

Ve čtvrtém ročníku nyní probíhá intenzivní dopravní výchova. Bude ukončena výukou na dopravním hřišti v Blansku, která se koná ve středu 3. června.

1. června je termín pro odevzdání ročníkové práce. Obhajoby proběhnou od 8. do 11. června; jejich rozpis včas zveřejníme.

V odkazu Provoz školy nyní najdete informace o tom, co budeme vylepšovat přes prázdniny. Největšími akcemi budou oprava toalet druhého stupně a renovace školního hřiště s umělou trávou.

Již nyní se připravují školní výlety, které proběhnou od 25. května do 7. června. Žáci navštíví zajímavá místa naší vlasti, o kterých se dosud jen učili. 30. května proběhne výlet školní družiny do ZOO Lešná.

Na konec školního roku nebude chybět ani oblíbený kurz vodní turistiky 9. ročníku na Vltavě, který se koná od 17. do 21. června.

Vy, kteří máte rádi sborový zpěv, si zapište do diářů termín 23. června. V 9:00 hodin začne v KD Sloup přehlídka pěveckých sborů s názvem Sloupský slavík.

Intenzivně pracujeme na rozšíření kapacity školní družiny. Místnost už je téměř připravena a vybavena; je však třeba vyřídit spoustu „papírování“, na kterém se nyní intenzivně pracuje. Výsledkem by mělo být, že kapacita školní družiny vzroste až na 117 žáků.
 

LONDÝN

Skupina žáků pod vedením Lenky Tallové a Vladimíra Čípka měla jedinečnou možnost si na vlastní oči prohlédnout to, o čem se učí v hodinách anglického jazyka.CIRSIÁDA

Každoročně se v květnu stáváme organizátory vědomostních soutěží z matematiky, českého jazyka, angličtiny a informatiky.PERLY Z FOTOARCHIVU

Blíží se další kurz vodní turistiky. Pokud si vzpomenete, ve kterém roce se konal ten úplně první, jste dobří. Pomoci vám může tato fotka. Aby to ale nebylo tak jednoduché, je černobílá.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová