NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Policie se na nás obrátila s následujícím sdělením. Vzhledem k nedávným případům s tragickým koncem, kdy dítě odešlo ze školy s cizí osobou (starší případ Aničky z Prahy a nyní čerstvý případ Elišky z Klášterce nad Ohří) laskavě žádáme o maximální spolupráci. Vyzvěte, prosím, rodiče dětí prvního stupně, aby řádně poučili své děti, s kým mohou a s kým nemohou odejít ze školy.

Opravili jsme toalety. Ve všech patrech prvního stupně zmizela plechová jádra a nahradily je zděné toalety s čistými obkladačkami, novými rozvody a zařizovacími předměty. Náklady byly přibližně 1 milion Kč a platila je škola z ušetřených prostředků; určitou částku jsme si také půjčili. Počítáme, že během dvou až tří let opravíme i toalety na druhém stupni.

Od pondělí 29. září se rozběhnou kroužky. Jejich seznam najdete zde.

Bezpečná cyklistika je název výukového programu, který budou žáci zdarma absolvovat na konci září ve Veselici. Děkujeme starostovi Vavřince panu Novotnému a panu Votavovi z firmy MTM Tech Veselice.

Exkluzivní program budou mít žáci devátého ročníku, kteří zanedlouho zamíří na tradiční poznávací výlet do Prahy. Čeká je návštěva České televize, Národního divadla, Úřadu vlády ČR, Pražského hradu, historického centra města a dalších zajímavých míst.

Podzimní prázdniny jsou od pondělí 27. října do středy 29. října.

Informace o prospěchu a chování své ratolesti se dovíte:
25. září 2014 (jen první ročník),
11. listopadu 2014,
13. ledna 2015,
23. dubna 2015,
2. června 2015.
Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo ředitelem školy.

Jazyková učebna žáků druhého stupně se změnila. Nábytek je přestavěn tak, aby lépe vyhovoval moderním výukovým metodám; podstatné však je, že v „jazykovce“ přibyla interaktivní tabule, takže máme ve škole již čtyři.

Dovolujeme si požádat rodiče, aby nám byli nápomocni ve snaze vysvětlovat dětem, že ve škole neplatí pořekadlo „z cizího krev neteče“. Také letos budeme požadovat náhradu za poškozený majetek. V minulých letech se jednalo především o lavice, učebnice a žaluzie. Děkujeme za pochopení.

ADAPŤÁK NENÍ JEN OBYČEJNÝ VÝLET

Dostali jste se někdy do neznámého kolektivu? Pokud ano, tak víte, že to zpočátku nebylo jednoduché. Adaptační pobyt pomáhá šesťákům seznámit se s novými spolužáky a proběhl od 4. do 6. září v krásném prostředí penzionu Athéna na Suchém.NOVÉ TOALETY

Zde si prohlédněte několik fotografií, které ukazují, jak dobře dopadla oprava školních toalet.PERLY Z FOTOARCHIVU

Pamatujete si, že jsme v roce 2008 volili MISS ZŠ Sloup?


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová