KALENDÁŘ AKCÍ 2022/2023

 
23. prosince – 2. ledna Vánoční prázdniny  
21. – 22. prosince Vánoční dílny, zpívání koled u stromku ve škole  
21. prosince Okresní přebor v šachu  
20. prosince Vánoční akademie pro žáky  
18. prosince Vánoční akademie, 14:30 KD Sloup  
12. prosince Jednání školské rady, 14:30  
8. prosince Náslechy pro pedagogy z okolních škol v ZŠ Sloup
Technická olympiáda Blansko
 
5. prosince Mikulášská nadílka na prvním stupni  
1. – 2. prosince Celoškolní projektová a zážitková výuka Visit Srbsko  
Foto listopad: Florbal  
29. listopadu Florbalový turnaj starší dívky  
27. listopadu Zpívání u vánočního stromku  
24. listopadu Čtvrtletní třídní schůzky, 14:00 – 16:00
Beseda pro rodiče deváťáků – přijímací zkoušky, 15:30
 
23. listopadu Pedagogická rada, první čtvrtletí  
18. listopadu Florbalový turnaj starší hoši  
8. listopadu Florbalový turnaj mladší hoši  
Foto říjen: Strašidelná angličtina   Jablíčkový den   Drakiáda ŠD  
26. – 27. října Podzimní prázdniny  
25. října Exkurze deváťáků – úřad práce, SŠ TEGA  
24. října Vzdělávací akce pro pedagogický kolektiv  
20. října Stolní tenis, starší dívky a hoši  
14. října Burza středních škol v Blansku, svozový autobus pro žáky
zdarma
 
31. října Termín pro přihlášení ročníkových prací
Zahájení provozu bazénu
 
5. – 8. října Praha, Vlastivědné putování 9. ročníku Foto
3. října Zahájení činnosti kroužků  
Foto září: Prvňáci ve třídě   
30. září Přespolní běh Podomí Foto
27. září Výuka na dopravním hřišti, 4. ročník  
26. – 27. září Adaptační pobyt, 6. ročník Foto
22. září Třídní schůzky 1. třídy; čas oznámí třídní učitelé  
20. září Kynologie a výcvik psa, akce družiny Foto
19. – 23. září Srbsko, výměnný pobyt Foto, video
16. září Smokeman – vzdělávací a zábavný program  
13. září Informační schůzka pro děti a rodiče – Srbsko, 15:00 hodin,
jídelna
 
3. září Běžný rozvrh  
2. září Třídní učitelé ve svých třídách  
1. září Zahájení školního roku 2022/2023.
1. ročník v 8:00 hodin v KD Sloup, 2. – 9. ročník ve škole.
Porada ředitelů – sdružení CIRSIUM, 12:00 hodin, hotel
Broušek
Foto
Foto úvod: Úspěšné sportovní týmy

Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová