NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Ke dni 2. září 2022 má škola 419 žáků a 18 tříd. Počet žáků se ve srovnání s loňským rokem navýšil o 4. Školní družina je zcela naplněná – 143 dětí. Do mateřské školy chodí 20 dětí. Vzhledem k odpočtu kapacity za dvouleté děti je také MŠ zcela obsazena.

Třídní schůzky se konají 22. září 2022 (jen první ročník), 24. listopadu 2022, 10. ledna 2023 a 20. dubna 2023. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo
s ředitelem.

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme novinku, která je určena pro zájemce z řad žáků 8. a 9. ročníku. 19. – 24. února 2023 se v Karlově uskuteční první ročník rozšiřujícího lyžařského kurzu. Akce se uskuteční v případě DOSTATEČNÉHO ZÁJMU. Kontaktní osobou je Mgr. Pavel Nečas; žáci dostanou návratky.

Práce přes prázdniny - malování čtyř tříd, chodby na druhém stupni, vestibulu na druhém stupni, regenerace umělého povrchu na školním hřišti, výměna osvětlení v posledních dvou kmenových třídách, tabulí ve dvou třídách, linolea na prvním stupni nahoře, výměna nábytku ve všech třídách školní družiny.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2022. Informace o obsahu (novinky) – zákaz manipulace s energetickými nápoji a vnášení či užívání návykových látek, jedů a látek, které je napodobují. Mimořádné vzdělávání distančním způsobem nebo mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů může ředitel vyhlásit
z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků, kdy nelze zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem. V odůvodněných případech si ředitel školy může po nepřítomnosti žáka vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, případně nahradit způsobenou škodu. Počet známek nutných k uzavření klasifikace z druhého cizího jazyka se snižuje na 4 za pololetí.

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Zahájení školního roku

Už to začalo! Ve čtvrtek 1. září jsme přivítali 47 prvňáčků, kteří se již „rozkoukávají“ ve dvou prvních třídách. Pomáhají jim v tom jejich starší kamarádi – patroni ze tříd 9. A a 9. B.

Mateřská škola

Školní rok zahájila také MŠ. Děti využily pěkné počasí a důkladně vyzkoušely nové hřiště. Úspěch měl i nácvik prvního tanečku.

Prvňáci ve třídě

Učíme se číst, psát, počítat. Stříháme, lepíme, kreslíme. Nový školní rok se v prvních třídách rychle rozběhl.Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová