ZAMĚSTNANCI ŠKOLYŘEDITEL
Mgr. Pavel Dočekal

ZÁSTUPCE
Mgr. Pavel Nečas

ZÁSTUPCE PRO MATEŘSKOU ŠKOLU
Hana Sedláková

VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Michaela Matějková

SLUŽEBNÍ MAILY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: prijmeni.jmeno@zssloup .net

Adamcová Lenka    
Bočková Tereza    
Borek Pavel    
Bufková Petra   environmentální aktivity
Dočekal Pavel   ředitel školy
Gregorová Monika   prevence patologických jevů
Grulich Petr    
Hejčová Silvie    
Hloušková Oldřiška   předsedkyně odborové organizace
Hrazdíra Petr   koordinátor ŠVP, správce sítě
Kala Michal    
Koutná Marie   školní knihovna
Králová Sabina    
Kršková Kateřina   školní zdravotník
Kubicová Lucie    
Kulíšková Renata    
Matějková Michaela   výchovný poradce, vedoucí ŠPP, vedoucí předmětové komise
Mikulášková Věra    
Nečas Pavel   zástupce ředitele, vedoucí předmětové komise
Nečasová Romana    
Nejezchlebová Patricie    
Nejezchlebová Radka    
Němcová Jana   vedoucí vychovatelka
Paděrová Iva    
Rašková Michaela   školní psycholog
Richtrová Lenka    
Ročáková Svatava    
Sedlák Ladislav   didaktická technika
Sehnalová Michaela   speciální pedagog
Stiskálková Klára    
Střítecká Věra   environmentální aktivity
Šamalíková Martina    
Ševčíková Vladěna    vedoucí předmětové komise
Tallová Lenka   prevence patologických jevů
Tomášková Jana    
Turčanová Eva    vedoucí předmětové komise
Zouharová Darina   vedoucí předmětové komise,
správce dm Software

ZAMĚSTNANCI MŠ

Kučerová Marie domovnice
Kuchařová Bára učitelka
Kvasnicová Blažena asistentka pedagoga
Sedláková Hana zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Čípek Vladimír školník, topič, údržbář
Hebronová Romana uklizečka
Marková Jitka uklizečka
Musilová Jana účetní
Mynaříková Alice uklízečka
Mynaříková Anna uklízečka
Šebelová Magda personalistika, sekretářka

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ondroušková Jitka vedoucí školního stravování
Marková Jiřina vedoucí kuchařka
Čípková Margit kuchařka
Hořavová Božena kuchařka
Nečasová Lenka kuchařka
Strachoňová Jitka kuchařka

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Obalil Jiří BOZP, PO
Šenkýřová Blanka webmastering

Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová