ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Pokyny (pokyny.pdf, 251 kB)

Práce a konzultanti 2022/23 (prace-konzultanti.pdf, 106 kB)

LOŇSKÉ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Balcarová Tatiana
Bedáň Adam
Beránková Anna
Fiala Filip
Grmelová Eliška
Habrová Zlata
Hejč Vojtěch
Horský Oliver
Hutník Mario
Jančík Ondřej
Janečková Běla
Jedličková Natálie
Jüthnerová Jolana Marie
Kakáč Daniel
Kakáč Matěj
Kašpárek Adam
Klímová Eva
Koupý Jáchym
Kovářík Matyáš
Krejzlová Nela
Kubinger Tomáš
Macháčková Soňa
Martinková Lucie
Matoušek Martin
Meluzínová Jolana
Mikulášková Veronika
Mynaříková Tereza
Procházka David
Přibylová Veronika
Sedlák Ondřej
Sedláková Darina
Skotáková Eliška
Slezáková Lada
Smejkalová Laura Olivie
Staňková Lenka
Šaš David
Ševčík Matyáš
Šmídová Eliška
Veselý Dominik
Vintrová Gabriela
Vybíhalová Nikola
Vyskočil David
Wenzel Vojtěch
Zukal Pavel

Titulní strana (titulni_strana.doc, 193 kB)

ANKETA (anketa.pdf, 122 kB)

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

Pokud chcete být při vypracování ročníkových prací úspěšní, klikněte zde (hodnotici_tabulka.doc, 29 kB). V hodnotící tabulce najdete důležité informace o tom, jaké bodové hodnocení můžete dostat v jednotlivých fázích akce. Celkem musíte dosáhnout nejméně 50 bodů.

CO JSOU TO ROČNÍKOVÉ PRÁCE?

Ročníkové práce jsou originálním projektem pedagogů ZŠ Sloup, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit je využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo základní školy.
Každý žák si zvolí zadané téma, vybere konzultanta či konzultanty z řad pedagogů a má za úkol vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu přibližně 5 – 15 stran.
Předchozí ročník projektu ukázal, že ročníkové práce vhodně doplňují výuku v základní škole zejména v těchto oblastech:
  • Samostatná práce žáka s informacemi, jejich výběr a editace z více na sobě nezávislých informačních zdrojů.
  • Vyzkoušení si obhajoby vlastních myšlenek a schopností před komisí – příprava s video nahrávkou (upozorňování na chyby při prezentaci loňského ročníku).
  • Zlepšení praktických dovedností při práci s počítačem a kancelářskou technikou – s textovými a tabulkovými editory; úprava textu, fotografií, zálohování dat.
  • Možnost vyzkoušení si praktické profesní orientace, návaznost na dosavadní zájmy a záliby žáka.
  • Smysluplné zakončení povinné školní docházky po přijímacím řízení na střední školy.

Foto


Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová